ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA (CSR)

W MEDIACAP SA mocno wierzymy w to, że na przedsiębiorcach spoczywa istotna odpowiedzialność za pomyślność naszego świata. Dlatego spółka od wielu lat angażuje się w szereg inicjatyw o charakterze pro bono. Wspieramy między innymi:

 

Międzynarodowy Dzień Godności

Światową inicjatywę na rzecz uczenia dzieci poszanowania godności człowieka. Dzięki naszej pomocy już kilka tysięcy uczniów w Polsce uczestniczyło w tzw. Lekcjach Godności. Więcej informacji dostępnych jest na www.dziengodnosci.pl

 
Stypendium z Wyboru

Polski program, który pozwala młodym ludziom uzyskać dofinansowanie na realizację swoich planów rozwoju osobistego. Jesteśmy jego partnerem od pierwszej edycji. Więcej na www.stypendiumzwyboru.pl

 

Program Kariera

Projekt realizowany pod egidą Polskiej Rady Biznesu. Jest jednym z najbardziej jakościowych programów stażowych w Polsce. Co roku w szeregach spółek MEDIACAP SA wspieramy rozwój zawodowy co najmniej jednego stażysty. Więcej na www.programkariera.pl