Animator rynku

Animatorem rynku MEDIACAP SA jest NWAI Dom Maklerski SA. Działalność NWAI DM SA koncentruje się na usługach z zakresu bankowości inwestycyjnej. Zajmują się organizacją emisji i oferowaniem: akcji, obligacji, obligacji zamiennych na akcje, funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych czy inwestycji alternatywnych. Świadczą ponadto usługi: zarządzania aktywami, skupów akcji i obligacji, animacji akcji i obligacji, wykonują umowy o subemisje usługowe oraz inwestycyjne. Pełnią funkcje Autoryzowanego Doradcy na rynkach New Connect i Catalyst. Działalność animatora jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.