Autor: mcp

(9/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

(9/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art....

(8/2018) Perspektywy rozwoju na rok 2018

(8/2018) Perspektywy rozwoju na rok 2018

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat perspektyw rozwoju w 2018 r. w kontekście wyników za 2017.

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport skonsolidowany za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2017 r.

Raport okresowy roczny za 2017 R

Raport okresowy roczny za 2017 R

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy za 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2017 r.

(7/2018) Zawarcie porozumienia z klientem z branży FinTech przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

(7/2018) Zawarcie porozumienia z klientem z branży FinTech przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Scholz&Friends”) w dniu...

(6/2018) Rozpoczęcie współpracy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

(6/2018) Rozpoczęcie współpracy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 27.02.2018 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: “TalentMedia”), rozpoczęła współpracę ze...

(5/2018) Szacunkowe przychody MEDIACAP SA za 2017 r.

(5/2018) Szacunkowe przychody MEDIACAP SA za 2017 r.

Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane...

(4/2018) Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

(4/2018) Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 30 października 2017 r., informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. odbyły...

Strona MEDIACAP w II etapie konkursu na Złotą Stronę Emitenta

Strona MEDIACAP w II etapie konkursu na Złotą Stronę Emitenta

  W ramach pierwszego etapu Konkursu Złota Strona Emitenta XI, zostało ocenionych 164 stron internetowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dwóch kategoriach: “Najlepszy serwis IR” oraz “Lider komunikacji online”....

Dokapitalizowanie Plastream – moduł testowy dostępny już na stronach WP, Agory oraz Allegro

Dokapitalizowanie Plastream – moduł testowy dostępny już na stronach WP, Agory oraz Allegro

Zarząd MEDIACAP SA zdecydował o dokapitalizowaniu Spółki zależnej Plastream w kwocie 1,5mln PLN. Spółka zależna wdrożyła już testową wersję modułu Plastream Fashion na stronach Agory (avanti24), wp.pl (serwis Pudelek) oraz Allegro. Potrzeby inwestycyjne to...