Autor: mcp

MEDIACAP SA (2/2018) Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego.

MEDIACAP SA (2/2018) Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego.

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”), informuje, że w związku z inwestycją w rozwój działalności spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. (dalej: “Spółka zależna”), zdecydował o dokapitalizowaniu Spółki...

MEDIACAP SA (3/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2018: Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego.

MEDIACAP SA (3/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2018: Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego.

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) ze względu na problem techniczny w związku, z którym został opublikowany raport o niepełnej treści, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść...

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki MEDIACAP S.A.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki MEDIACAP S.A.

Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018: Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku –...

(39/2017) Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu

(39/2017) Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od spółki Posella Limited, jako osoby blisko związanej z panem Jackiem Olechowskim –...

(40/2017) Transakcje Wiceprezes Zarządu

(40/2017) Transakcje Wiceprezes Zarządu

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od pani Edyty Gurazdowskiej – Wiceprezes Zarządu Mediacap S.A., powiadomienie o nabyciu akcji...

(41/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez podmiot zależny od Prezesa Zarządu

(41/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez podmiot zależny od Prezesa Zarządu

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz jego...

(42/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

(42/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Filipa Friedmanna, oraz jego podmiot zależny Frinanti...

(38/2017) Wygrany przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

(38/2017) Wygrany przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta – Scholz & Friends Warszawa. z o.o. z siedzibą w Warszawie wygrała przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp....

(37/2017) Zawarcie strategicznej umowy z Polsat Media

(37/2017) Zawarcie strategicznej umowy z Polsat Media

Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: “TalentMedia”) zawarła z Polsat...

(35/2017) Przeniesienie własności udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. na spółkę zależną, zawarcie aneksu do porozumienia wspólników

(35/2017) Przeniesienie własności udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. na spółkę zależną, zawarcie aneksu do porozumienia wspólników

Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”), informuje, że w ramach zwiększenia efektywności zarządzania i współpracy zespołów w ramach segmentu MARKETING, zdecydował o modyfikacji miejsca spółki Scholz & Friends...