INFORMACJE FINANSOWE 2012

 w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Raport roczny 2012.pdfRaport IQ 2012 skonsolidowany.pdfRaport IIQ 2012 skonsolidowany.pdfRaport IIIQ 2012 skonsolidowany.pdfRaport IVQ 2012 skonsolidowany.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2012IIQ 2012IIQ 2012IIIQ 2012IVQ 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 2384 89011 08316 72127 238
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 197875988852 176
Zysk (strata) brutto2 037565347922 016
Zysk (strata) netto1 662434486471 650
Aktywa razem8 0416 7955 9918 2597 867
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 2884 4823 4995 5103 997
Zobowiązania długoterminowe-----
Zobowiązania krótkoterminowe3 4463 7041 9893 4353 098
Kapitał własny3 7532 0132 4922 7493 098
Kapitał zakładowy557557557557557
Liczba akcji11 134 88011 134 88011 134 88011 134 88011 134 880
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Pobierz dane w formacie XLSWyniki finansowe 2012.xls