INFORMACJE FINANSOWE 2013

 w tys. złw tys. złw tys. złw tys. złw tys. zł
Sprawozdanie finansowe 2013 skonsolidowane.pdfRaport roczny 2013 skonsolidowany.pdf Raport IQ 2013 skonsolidowany.pdf Raport IIQ 2013 skonsolidowany.pdf Raport IIIQ 2013 skonsolidowany.pdf Raport IVQ 2013 skonsolidowany.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE NA KONIEC OKRESU2013IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 7448 41217 20121 85134 743
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 3382881 2861 7633 358
Zysk (strata) brutto3 2312601 2351 6693 251
Zysk (strata) netto2 1712319621 3622 174
Aktywa razem17 31511 77510 7237 40817 410
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 6857 7626 9403 1859 766
Zobowiązania długoterminowe---503
Zobowiązania krótkoterminowe7 2216 2835 3702 9336 680
Kapitał własny4 7243 8363 4783 8786 826
Kapitał zakładowy557557557557557
Liczba akcji11 134 88011 134 88011 134 88011 134 88011 134 880
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,00009 (9 gr na 1 akcję)
Pobierz dane w formacie XLSWyniki finansowe 2013.xls