INFORMACJE FINANSOWE

WYNIKI W DANYM KWARTALE (ZA OKRES 3 MIESIĘCY)IQ 2019IIQ 2019IIIQ 2019IVQ 20191Q 2020IIQ 2020IIIQ 2020IVQ 2020IQ 2021IIQ 2021IIIQ 2021
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł21 75922 30920 84814 14711 82612 77513 65918 52117 398 16 75217 850
Przychody w tys. zł19 20031 30732 03351 35127 02123 80328 77642 98130 16135 56840 749
Aktywa w tys. zł70 12373 69272 59982 41071 96866 30467 89376 75168 62169 57468 356
Zysk brutto w tys. zł(1 518)1 712138(2 464)(2 679)1 5871 9164 961(743)2 4161 473
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł(1 065)769(600)(4 725)(2 305)6548802 141(513) 1 979980

 

 

WYNIKI NA KONIEC OKRESU20132014201520162017201820192020
Liczba akcji 11 134 88016 127 54216 127 54218 419 368
18 419 36818 419 36818 419 36818 651 161
Przychody w tys. zł34 74467 57971 54567 26675 03794 355133 891122 581
Zysk brutto w tys. zł3 2314 4446 4256 1644 2954 113(2 464)4 961
Zysk netto w tys. zł2 1712 3605 0084 3663 3642 114(4 725)2 141
Aktywa w tys. zł17 31537 56843 23841 83248 85458 65282 41076 751
Kapitał własny w tys. zł4 72415 83918 96719 92021 97122 82514 14718 521
Kapitał zakładowy w tys. zł557806806921921921921941

Pobierz skrócone informacje o skonsolidowanych wynikach finansowych w formacie xls