INFORMACJE FINANSOWE

WYNIKI W DANYM KWARTALE (ZA OKRES 3 MIESIĘCY)IQ 2019IIQ 2019IIIQ 2019IVQ 20191Q 2020IIQ 2020IIIQ 2020
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł21 75922 30920 84814 14711 82612 77513 659
Przychody w tys. zł19 20031 30732 03351 35127 02123 80328 776
Aktywa w tys. zł70 12373 69272 59982 41071 96866 30467 893
Zysk brutto w tys. zł(1 518)1 712138(2 464)(2 679)1 5871 916
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł(1 065)769(600)(4 725)(2 305)654880

 

 

WYNIKI NA KONIEC OKRESU2013201420152016201720182019
Liczba akcji 11 134 88016 127 54216 127 54218 419 368
18 419 36818 419 36818 419 368
Przychody w tys. zł34 74467 57971 54567 26675 03794 355133 891
Zysk brutto w tys. zł3 2314 4446 4256 1644 2954 113(2 464)
Zysk netto w tys. zł2 1712 3605 0084 3663 3642 114(4 725)
Aktywa w tys. zł17 31537 56843 23841 83248 85458 65282 410
Kapitał własny w tys. zł4 72415 83918 96719 92021 97122 82514 147
Kapitał zakładowy w tys. zł557806806921921921921

Pobierz skrócone informacje o skonsolidowanych wynikach finansowych w formacie xls