INFORMACJE FINANSOWE

WYNIKI W DANYM KWARTALE (ZA OKRES 3 MIESIĘCY)IQ 2017IIQ 2017IIIQ 2017IVQ 2017IQ 2018IIQ 2018IIIQ 2018IVQ 2018
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł19 93120 03820 54621 97121 58920 28720 69922 825
Przychody w tys. zł11 94118 25217 95126 89216 46621 17821 13535 576
Aktywa w tys. zł37 90040 39243 01948 85446 06147 24045 403 58 652
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł111075081 426(408)333582 131
Zysk brutto w tys. zł957378772 585(886)5808393 577

 

 

WYNIKI NA KONIEC OKRESU201320142015201620172018
Liczba akcji 11 134 88016 127 54216 127 54218 419 368
18 419 36818 419 368
Przychody w tys. zł34 74467 57971 54567 26675 03794 355
Zysk brutto w tys. zł3 2314 4446 4256 1644 2954 113
Zysk netto w tys. zł2 1712 3605 0084 3663 3642 114
Aktywa w tys. zł17 31537 56843 23841 83248 85458 652
Kapitał własny w tys. zł4 72415 83918 96719 92021 97122 825
Kapitał zakładowy w tys. zł557806806921921921

Pobierz skrócone informacje o skonsolidowanych wynikach finansowych w formacie xls