INFORMACJE FINANSOWE

WYNIKI W DANYM KWARTALE (ZA OKRES 3 MIESIĘCY)IVQ 2017IQ 2018IIQ 2018IIIQ 2018IVQ 2018IQ 2019IIQ 2019IIIQ 2019
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł21 97121 58920 28720 69922 82521 75922 30920 848
Przychody w tys. zł26 89216 46621 17821 13535 57619 20031 30732 033
Aktywa w tys. zł48 85446 06147 24045 403 58 65270 12373 69272 599
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w tys. zł1 426(408)333582 131(1 065)769(600)
Zysk brutto w tys. zł2 585(886)5808393 577(1 518)1 712138

 

 

WYNIKI NA KONIEC OKRESU201320142015201620172018
Liczba akcji 11 134 88016 127 54216 127 54218 419 368
18 419 36818 419 368
Przychody w tys. zł34 74467 57971 54567 26675 03794 355
Zysk brutto w tys. zł3 2314 4446 4256 1644 2954 113
Zysk netto w tys. zł2 1712 3605 0084 3663 3642 114
Aktywa w tys. zł17 31537 56843 23841 83248 85458 652
Kapitał własny w tys. zł4 72415 83918 96719 92021 97122 825
Kapitał zakładowy w tys. zł557806806921921921

Pobierz skrócone informacje o skonsolidowanych wynikach finansowych w formacie xls