KALENDARIUM

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne:

a. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku – 31.05.2021 r.

b. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku – 10.11.2021 r.

2. Raporty półroczne:

a. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 31.03.2021 r.

b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 -31.03.2021 r.

 

Okresy zamknięte rozpoczynają się 30 dni przed publikacją każdego z raportów okresowych