KALENDARIUM

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty kwartalne:

  1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 16.05.2018 r.
  2. Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 14.11.2018 r.

Raporty półroczne:

  1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku – 28.08.2018 r.

Raporty roczne:

  1. Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 13.03.2018 r.
  2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 13.03.2018 r.

Okresy zamknięte rozpoczynają się 30 dni przed publikacją każdego z raportów okresowych