KALENDARIUM

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:

a. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku – 23.05.2019 r.

b. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku – 21.11.2019 r.

2. Raporty półroczne:

a. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2019 roku – 30.09.2019 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 20.03.2019 r.

b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 20.03.2019 r.

 

Okresy zamknięte rozpoczynają się 30 dni przed publikacją każdego z raportów okresowych