KALENDARIUM

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty kwartalne:

a. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku – 17.06.2020 r.

b. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku – 13.11.2020 r.

2. Raporty półroczne:

a. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2020 roku – 28.08.2020 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 04.05.2020 r.

b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 04.05.2020 r.

 

Okresy zamknięte rozpoczynają się 30 dni przed publikacją każdego z raportów okresowych