Polityka różnorodności

Spółka Mediacap SA dokłada starań, aby zapewnić różnorodność pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego w składzie władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ponieważ docenia wpływ polityki różnorodności doboru kadry kierowniczej na budowanie pozycji spółki oraz jej rozwój gospodarczy. Szeroki zakres działalności spółki wymaga doboru zróżnicowanej kadry, specjalistów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspierać bieżącą działalność i wyznaczać nowe kierunki rozwoju. Zróżnicowany dobór kadry pozwala spółce rozwijać się w różnych dziedzinach gospodarki, w szczególności w różnych dziedzinach marketingu, badań rynku i nowych mediach. Mediacap SA stawia nie tylko na doświadczenie, ale także na kreatywność, wierząc że dając równe szanse pracownikom, wpływa na pozytywny rozwój całej spółki.
Dobór kluczowych pracowników odbywa się na podstawie obiektywnych kryteriów merytorycznych, w poszanowaniu dla różnorodności. Spółka daje równe szanse rozwoju zawodowego i awansu zawodowego.