RADA NADZORCZA

Dr Hubert Janiszewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Działa na rynku kapitałowym od 1991 roku, kiedy jako szef oddziału Samuel Montagu z Londynu był zaangażowany w prywatyzację szeregu polskich przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. W przeszłości był szefem HSBC Financial Services w Warszawie, był też szefem Bankers Trust Company, pracował dla Deutsche Bank AG w Londynie i Warszawie. Był członkiem Zarządu Deutsche Bank Polska SA, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jest przewodniczącym rad nadzorczych w DB Securities SA i Cognor SA oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Pelion SA. W przeszłości pełnił funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej m.in. w Netia SA, Unimil SA i innych.

Jako doradca strategiczny z ramienia agend ONZ pracował m.in. w Turcji, Algierii, Portugalii, Tajlandii, Malezji, CHRL, Etiopii, Nigerii i innych krajach Azji i Ameryki Płd. W latach 1993-1997 był członkiem Rady Ekonomicznej przy Lechu Wałęsie, ówczesnym Prezydencie RP. Od roku 1997 członek Polskiej Rady Biznesu, przez dwie kadencje pełniący funkcje wiceprezesa PRB a przez jedną kadencję Przewodniczącego Rady Przedsiębiorczości.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze; posiada dyplom mgr ekonomii z SGPiS (obecnie SGH) oraz doktorat z nauk ekonomicznych uzyskany w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej z 1982. Zna biegle: angielski, niemiecki, czeski i rosyjski.

W radach nadzorczych spółek jest w większości przypadków członkiem niezależnym.

Złożył oświadczenie o niezależności wobec MEDIACAP S.A.

Dr Jacek Welc, Członek Rady Nadzorczej

Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz rachunkowości finansowej. W ramach działalności akademickiej prowadzi badania w obszarach finansów przedsiębiorstw oraz wykrywania „kreatywnej księgowości”. Wyniki tych badań prezentował na licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą (m.in. w USA, Australii, Nowej Zelandii, Tajlandii, Malezji oraz Kostaryce). Za swoje prace naukowe był pięciokrotnie wyróżniany przez amerykańskie instytucje badawcze. Jako “visiting lecturer” wykładał na uczelniach w szesnastu krajach. W latach 2003-2007 prowadził własną działalność doradczą w zakresie wycen przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej. W latach 2007-2008 był Dyrektorem Działu Analiz i Wycen Dexus Partners Sp. z o.o., a następnie Członkiem Zarządu w Grupie Konsultingowej PKF Sp. z o.o. Był również członkiem rad nadzorczych Polcolorit SA oraz Grupy Kościuszko Polskie Jadło SA.

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz SRH University Berlin. Posiada dyplom London Chamber of Commerce and Industry z zarządzania (Level 3 Diploma in Managerial Principles) oraz otrzymany z wyróżnieniem międzynarodowy certyfikat tej instytucji z zakresu Level 4 Financial Accounting IAS. Jako niezależny członek RN reprezentuje drobnych akcjonariuszy.

Złożył oświadczenie o niezależności wobec MEDIACAP SA.

Julian Kozankiewicz, Członek Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca, obecnie Prezes Zarządu NT Sp. z o.o. Jeden z założycieli MEDIACAP S.A., w latach 2004 – 2010 piastujący stanowisko Dyrektora Zarządzającego oraz Prezesa Zarządu Spółki. Od roku 2010 skupiony na branży IT oraz technologii. W latach 2012 – 2015 dyrektor operacyjny COMP Centrum Innowacje, wchodzącej w skład grupy kapitałowej COMP SA.

Wspiera szereg inicjatyw opartych na idei partnerstwa oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami takich jak konferencje TEDx (www.tedxwarsaw.com) oraz stowarzyszenie i plebiscyt Mediatory (www.mediatory.pl).

Złożył oświadczenie o niezależności wobec MEDIACAP S.A.

Dr Marcin Olechowski, Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S), gdzie kieruje praktyką bankowości i finansów oraz regulacji finansowych. Doradza w złożonych kwestiach regulacyjnych w zakresie prawa bankowego, instytucji finansowych i rynku publicznego oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF. Doradzał w licznych transakcjach finansowania oraz M&A, w tym na rynku publicznym. Występował jako pełnomocnik w wielu międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Londynie, Hadze i Genewie pod regułami wiedeńskimi, LCIA, UNCITRAL i ICC oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Pracownik naukowy w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i bankowego oraz w zakresie arbitrażu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr – 1996; dr – 2001) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (licencjat handlu zagranicznego – 1994). Stypendysta Rządu Francuskiego na Uniwesytecie Paris II (Pantheon-Assas) oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu.

Artur Osuchowski, Członek Rady Nadzorczej

Członek Zarządu Ciech SA od 2 kwietnia 2008 r. odpowiedzialny za sprzedaż. Członek Rady Nadzorczej Mediacap od października 2014 roku oraz Benefit Systems od czerwca 2013r roku.
W latach 2003-2008 pracował w  KPMG w Departamencie Doradztwa Gospodarczego. W latach 2001-2003 był zatrudniony na stanowisku starszego konsultanta w departamencie Corporate Finance w Cap Gemini Ernst & Young. W latach poprzednich pracował w Ernst&Young na stanowisku starszego konsultanta oraz Raiffeisen Bank Polska jako analityk w departamencie rachunkowości zarządczej.

Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie,  Wydziału Ekonomia o Kierunku Finanse i Bankowość. Stypendysta Tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation.

Złożył oświadczenie o niezależności wobec MEDIACAP S.A.

Artur Czerwoński, Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem finansowym związany od ponad dwudziestu lat, w którym to czasie uzyskał szerokie kompetencje w zakresie m.in.: nadzorowania i bezpośredniego zarządzania aktywami, kontroli ryzyka inwestycyjnego i operacyjnego oraz monitorowania i oceny jakości procesu inwestycyjnego.

W latach 1994-2003 pracował w spółkach wchodzących w skład Grupy Pekao, gdzie zajmował się wdrożeniami i zarządzaniem produktami inwestycyjnymi o charakterze ilościowym. W tym okresie pracował również na stanowisku dyrektora ds. kontroli ryzyka odpowiedzialnego za wdrażanie systemu zarządzania ryzkiem operacyjnym w podmiotach wchodzących w skład tzw. New Europe Division – globalnych struktur Pioneer.

W latach 2003-2014 związany był z BPH TFI gdzie zajmował kolejno stanowiska zarządzającego funduszami dłużnymi, dyrektora zarządzania ryzykiem, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i ostatecznie przez siedem lat piastował stanowisku prezesa Zarządu. W tym czasie uczestniczył w pracach związanych z wdrożeniem efektywnego procesu inwestycyjnego, który przyczynił się do pozyskania wielu renomowanych klientów instytucjonalnych.

Od grudnia 2017 r. zatrudniony w TFI ENERGIA S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami Publicznymi. Posiada certyfikaty CFA i FRM. W latach 2009-2013 piastował funkcję Członka Rady Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami.

Złożył oświadczenie o niezależności wobec MEDIACAP S.A.

 

Regulamin Rady Nadzorczej

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie za 2016 r.

Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2014 r.

Sprawozdanie za 2013 r.

Sprawozdanie za 2012 r.

Sprawozdanie za 2011 r.

Sprawozdanie za 2010 r.