RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/01/06

  (1/2010) Skup akcji własnych

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych EM Lab SA dokonało skupu 11.066 sztuk akcji własnych po średniej cenie 1,04 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,099 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie EM LAB SA skupił 86.388 sztuk akcji, co stanowi 0,776 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.Zgodnie z pkt 9 "Regulaminu skupu akcji własnych za wynagrodzeniem w celu przygotowania się do transakcji" podjętego uchwałą Zarządu Spółki EM Lab SA nr1 w dniu 14 września 2009r., Spółka zakończyła skup akcji własnych.

  Podstawa prawna : Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Julian Kozankiewicz - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI