RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/02/12

  (3/2010) Nabycie udziałów w spółce Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o.

  Zarząd EM Lab SA informuje, iż w dniu 11 lutego 2010r. Spółka nabyła 75% udziałów tj. 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów w spółce Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. a Sp. z o.o. za łączną kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. W ramach umowy EM Lab SA zobowiązał się do zabezpieczenia 75% finansowania spółki w łącznej wysokości około 580.000,00 pln.Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. wchodzi w skład największego europejskiego holdingu reklamowego Scholz&Friends Group i świadczy usługi komplementarne do usług wykonywanych przez EM Lab SA. Scholz&Friedns Warszawa zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie reklamy i marketingu. Do jej kluczowych klientów należą: Tchibo , Mercedes-Benz, Frito-Lay i Parlament Europejski.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Julian Kozankiewicz - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI