RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/02/23

  (8/2010) Zmiana w składzie Zarządu

  Zarząd EM Lab SA informuje o zmianie w składzie Zarządu Spółki. W dniu 23 lutego 2010r. Julian Kozankiewicz zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu. Julian Kozankiewicz został Członkiem Rady Nadzorczej. Nowym Prezesem Zarządu został Jacek Olechowski- dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej.
  Skład Zarządu po zmianach:

  Jacek Olechowski- Prezes Zarządu

  Edyta Gurazdowska- Członek Zarządu

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI