RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/07/19

  (31/2010) Nabycie akcji od akcjonariusza mniejszościowego z przeznaczeniem na nowy program motywacyjny dla kadry menedżerskiej

  Zarząd spółki EM Lab SA informuje, iż w dniu dzisiejszym tj.19 lipca 2010 Spółka zawarła umowę sprzedaży akcji.Na mocy niniejszej umowy EM Lab SA nabyła od akcjonariusza mniejszościowego 13.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 PLN każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 650,00 PLN, za cenę ich wartości nominalnej. Akcje zostaną przeznaczone na nowy program motywacyjny dla kadry menedżerskiej.
  Nabycie nastąpiło na podstawie umowy zakupu poza rynkiem NewConnect. Niniejsza umowa została zawarta w wykonaniu Umowy wspólników EM Lab Sp. z o.o. z dnia 30 października 2007 roku oraz Aneksu do tej umowy z dnia 23 czerwca 2010.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI