RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/12/06

  (21/2010) Zbycie 250 000 akcji po cenie 1,60 PLN za sztukę przez Dritosa Management Limited

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 grudnia 2010 od Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży przez Dritosa Management Limited (spółka której jedynym udziałowcem jest Członek Rady Nadzorczej) 250.000 akcji (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Spółki za cenę 400.000 zł (czterysta tysięcy zł), to jest po cenie 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję, co stanowi 2,25 % wszystkich akcji MEDIACAP SA. Zbycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 30.11.2010 poza rynkiem New Connect (transakcja pozasesyjna)..

  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  06-12-2010 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI