RAPORTY BIEŻĄCE – 2010

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2010/12/21

  (49/2010) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 stycznia 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki.

  Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  Załączniki:

  mediacap-formularz-do-wykonywania-glosu

  mediacap-projekty-uchwal-na-nwza

  mediacap-ogloszenie-o-zwolaniu-nwza

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu