RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/01/19

  (2/2011) Uchwały podjęte na NWZA

  Zarząd MEDIACAP SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu, do wiadomości publicznej treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2011 roku. Z uwagi na fakt, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był jeden pełnomocnik reprezentujący trzech Akcjonariuszy Spółki, Zgromadzenie zdecydowało o niepodejmowaniu uchwał w przedmiocie:
  - uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej,
  - wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  - wyboru Komisji Wnioskowej

  Zarząd Spółki informuje, że treść tekstu jednolitego statutu Spółki, w związku z koniecznością rejestracji zmian statutu we właściwym Rejestrze Przedsiębiorców, zostanie opublikowana po ich rejestracji w Rejestrze.

  Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 5 oraz par. 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku o informacjach bieżących i okresowych w Alternatywnym Systemie Obrotu.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI