RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/03/04

  (7/2011) Zmiana Statutu MEDIACAP SA

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotowym postanowieniem Sąd dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmian w treści § 3., 4., 6., 7., 15., 16., 17., oraz 19. Statutu Spółki, które zostały zmienione na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 stycznia 2011. Nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający jego zmianę w załączeniu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika do Regulaminu ASO.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI