RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/05/05

  (10/2011) Wygrany przetarg na dostawę usług w zakresie komunikacji zintegrowanej na lata 2011, 2012 o budżecie w przedziale 1-1,5 M PLN dla międzynarodowej korporacji

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała przetarg na dostawę usług o charakterze w pełni zintegrowanym, obejmujące działania typu above the line, below the line, direct i digital o planowanym budżecie w przedziale 1-1,5 MLN PLN dla międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki. Ze względu na skalę zlecenia i długoteminowość współpracy obejmująca zarówno rok 2011 jak i rok 2012, informacja ta jest istotną w mniemaniu spółki.
  Szczegółowe warunki toczących się ustaleń nie pozwalają na ujawnienie marki klienta do czasu wprowadzenia komunikacji dla Marki. Podpisanie umowy jest przewidziane na maj 2011.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI