RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/05/26

  (3/2011) Nabycie akcji MEDIACAP SA przez Członka Zarządu

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 26 maja 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej, o nabyciu 500 akcji Spółki, za cenę 400 PLN, to jest po cenie 0,80 PLN za jedną akcję; 1284 akcji Spółki za cenę 1078,56 PLN, to jest po cenie 0,84 PLN za jedną akcję; 383 akcji Spółki za cenę 329,38 PLN, to jest po 0,86 PLN za jedną akcję; 1264 akcji Spółki za cenę 1074,40 PLN, to jest po 0,85 PLN za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 0,003081331% wszystkich akcji Spółki. Transakcje została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.
  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  26-05-2011 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI