RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/05/31

  (4/2011) Skup akcji własnych

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.000 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,009 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 87.388 sztuk akcji, co stanowi 0,7848 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.
  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  31-05-2011 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI