RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/06/14

  (9/2011) Nabycie akcji MEDIACAP SA przez Członka Zarządu

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu - Edyty Gurazdowskiej , o nabyciu 1.500 akcji Spółki, za cenę 1.170 PLN, to jest po cenie 0,78 PLN za jedną akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.
  Podstawa prawna:
  Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  14-06-2011 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu
  14-06-2011 Jacek Olechowski Prezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI