RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/06/14

  (8/2011) Skup akcji własnych

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 1.100 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,83 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,01% wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 143.488 sztuk akcji, co stanowi 1,2886 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  14-06-2011 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu
  14-06-2011 Jacek Olechowski Prezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI