RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/06/21

  (10/2011) Skup akcji własnych

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż w wyniku skupu akcji własnych MEDIACAP SA dokonało skupu 650 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,78 PLN za sztukę. Skupione akcje stanowią 0,0058 % wszystkich akcji Spółki. Łącznie MEDIACAP SA skupił 144.138 sztuk akcji, co stanowi 1,2945 % wszystkich akcji Spółki. Skup akcji odbył się za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.
  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  21-06-2011 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
  21-06-2011 Edyta Guradowska Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI