RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/07/18

  (22/2011) Podpisanie umowy na dostawę usług kreatywnych przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, iż spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę usług kreatywnych, strategicznych i produkcyjnych dla wiodącej międzynarodowej korporacji z branży motoryzacyjnej. Szczegółowe warunki umowy nie pozwalają na ujawnienie marki klienta.Ze względu na skalę możliwej realizacji zakresu współpracy, informacja ta jest istotną w mniemaniu spółki.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI