RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/07/28

  (23/2011) Zawarcie umowy z NETIA SA o szacowanej wartości 3,7M brutto

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że w dniu 28 lipca 2011 Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na kompleksową obsługę działań marketingowych operatora na rynku korporacyjnym. Szacowana wartość kontraktu wyniesie 3,7 miliona złotych brutto, na przestrzeni 12 miesięcy. Podpisana umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.

  Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI