RAPORTY BIEŻĄCE – 2011

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2011/08/29

  (27/2011) Dopłaty do kapitału w spółce zależnej

  Emitent informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o nałożeniu na MEDIACAP SA dopłat do kapitału spółki zależnej w wysokości 26.660 PLN na każdy udział posiadany przez MEDIACAP SA. Dopłaty są przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki zależnej.Suma dopłat do kapitału została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych zarówno Emitenta, jak i spółki zależnej.

  Emitent posiada 75 % udziałów w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI