RAPORTY BIEŻĄCE – 2012

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2012/06/29

  (3/2012) Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012 posiadali co najmniej 5% głosów.

  Załączniki:
  Wykaz akcjonariuszy MEDIACAP SA pow. 5% głosów na ZWZA 26.06.2012.pdf

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska  - Członek Zarządu

  Raport w systemie ESPI