RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/01/31

  (4/2014) Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014.

  Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  12.02.2014 - Publikacja raport kwartalnego za Q4 2013
  15.04.2014 - Publikacja raportu rocznego za 2013
  15.05.2014 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2014
  14.08.2014 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2014
  14.11.2014 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2014

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

  Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI