RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/02/13

  (8/2014) Zmiana Animatora Rynku

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym pragnie poinformować, że z dniem 24 lutego 2014 roku Trigon Dom Maklerski SA przestaje pełnić funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zawarł umowę na pełnienie funkcji animatora rynku z NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy NWAI Dom Maklerski SA rozpocznie wykonywanie zadań z dniem 25 lutego 2014 r.

  Podstawa prawna:
  §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI