RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/03/18

  (11/2014) Zawarcie z Autoryzowanym Doradcą umowy o doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 18 marca 2014 r. podpisanej przez Autoryzowanego Doradcę - 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi umowy o doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect, wskutek czego doszło do zawarcia w/w umowy.

  Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI