RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/04/02

  (12/2014) Korekta raportu nr 2/2014 z dnia 28.01.2014 r. oraz raportu nr 9/2014 z dnia 20.02.2014 r.

  Zarząd spółki MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że otrzymał informację od Notariusza, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nieprawidłowo podana została wysokość kapitału zakładowego w §5 tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.01.2014 r.
  W tekście jednolitym Statutu Spółki, popełniona została oczywista omyłka pisarska polegająca na wpisaniu, iż kapitał zakładowy po podwyższeniu wynosi 556.744,00 zł podczas gdy w rzeczywistości wynosi on 806.377,10 zł.

  W załączeniu Spółka przekazuje akt notarialny z dnia 31.03.2014 r. stanowiący protokół sprostowania oczywistej omyłki w akcie notarialnym z dnia 27.01.2014 r., a także treść wszystkich uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.01.2014 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki z prawidłowym określeniem wysokości kapitału zakładowego w §5 Statutu.

  Pozostałe informacje w zakresie treści uchwał przekazanych raportem nr 2/2014 z dnia 28.01.2014 r. oraz w zakresie tekstu jednolitego Statutu Spółki przekazanego raportem nr 9/2014 z dnia 20.02.2014 r. nie uległy zmianie.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

   

  Raport w systemie EBI