RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/05/15

  (18/2014) Podpisanie Term Sheet dotyczącego nabycia spółki

  Zarząd Mediacap S.A. (dalej "Emitent" lub "Mediacap") informuje, w że w dniu 15 maja 2014 r. podpisał z osobą trzecią, niepowiązaną z Mediacap, dokument (Term Sheet) ustalający ramy prowadzenia dalszych rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność podstawową w segmencie Data.

  Przewidywana wartość transakcji wynosi około 1,3 miliona złotych. W Term Sheet strony uzgodniły, że będą kontynuować na zasadzie wyłącznej negocjacje w celu ustalenia wszystkich istotnych warunków transakcji, w tym sposobu jej wykonania, przeprowadzenia niezbędnych rozliczeń z podmiotami trzecimi oraz zabezpieczenia wykonania zobowiązań związanych z transakcją. W czasie rozmów będzie prowadzone badanie prawne, finansowe oraz operacyjne przedmiotu transakcji. Zakończenie rozmów i sfinalizowanie transakcji planowane jest na przełom maja i czerwca br. Term Sheet nie ma charakteru umowy przedwstępnej według Kodeksu Cywilnego.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI