RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/06/27

  (14/2014) Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2014 r

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2014 r.

  1) Posella Limited:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 5 497 987,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 5 497 987,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 34,09%,
  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) - 56%.

  2) Frinanti Limited:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 4 266 054,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 4 266 054,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 26,45%,
  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) - 44%.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI