RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/08/11

  (32/2014) Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako:„Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4 992 662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Wnioskowanym dniem pierwszego notowania ww. instrumentów finansowych Spółki jest 20 sierpnia 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:
  Dokument informacyjny uproszczony.pdf
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI