RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/08/16

  (34/2014) Mediacap S.A – wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("dalej jako: Spółka") informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę nr 928/2014 dotyczącą wyznaczenia na dzień 20 sierpnia 2014 r. pierwszego dnia notowania 4.992.662 (czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 sierpnia 2014 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLEMLAB00018” oraz notowania akcji Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDIACAP” i oznaczeniem „MCP”.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI