RAPORTY BIEŻĄCE – 2014

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2014/10/20

  (38/2014) Zmiana składu Rady Nadzorczej

  Zarząd spółki Mediacap S.A (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marka Żołędziowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 października 2014 roku.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na nowego członka Rady Nadzorczej został powołany z dniem 20 października 2014 roku Pan Artur Osuchowski.

  Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Pana Artura Osuchowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnec”.
  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI