RAPORTY BIEŻĄCE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/01/30

  (4/2015) Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015

  Zarząd MEDIACAP SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:13.02.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q4 2014
  03.03.2015 - Publikacja raportu rocznego za 2014
  15.05.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2015
  14.08.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q2 2015
  13.11.2015 - Publikacja raportu kwartalnego za Q3 2015

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

   

  Raport w systemie EBI