RAPORTY BIEŻĄCE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/03/18

  (18/2015) Sprostowanie raportu bieżącego 11/2015

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 25 lutego 2015 roku wkradł się błąd i powołano akcje na okaziciela serii D podczas, gdy powinny być powołane akcje serii E, w związku z tym Zarząd w dniu 17 marca 2015 r. dokonał sprostowania uchwały z 25 lutego 2015 r. poprzez wpisanie poprawnego oznaczenia akcji oraz przyjął jednolitą treść uchwały Zarządu Spółki.

  W załączeniu Spółka przekazuje akt notarialny z dnia 17 marca 2015 r. stanowiący protokół sprostowania Uchwały z dnia 25 lutego 2015 r. wraz z tekstem jednolitym uchwały Zarządu Spółki.

  Podstawa prawna:
  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5b oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI