RAPORTY BIEŻĄCE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/06/24

  (30/2015) Podpisanie aneksu do umowy o łącznej wartości powyżej 4 MLN PLN

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy ze spółką z branży usługowej. Na podstawie umowy, spółka zależna od Emitenta świadczy usługi w zakresie reklamy i promocji.

  Aneksem Strony zmieniły: (i) przedmiot umowy, (ii) czas jej trwania oraz (iii) wysokość wynagrodzenia. W związku z wprowadzonymi zmianami wartość umowy w okresie jej trwania przekroczy 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarząsu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI