RAPORTY BIEŻĄCE – 2015

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/09/28

  (14/2015) Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez mWealth Management S.A. do poziomu 10,46%

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2015 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  (Ustawa) zawiadomienie od akcjonariusza mWealth Management S.A. z siedzibą Warszawie, które dotyczy zwiększenia udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Klientów mWealth Management S.A.
  Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 23.09.2015 r., która rozliczona została w dniu 25.09.2015 r.

  Przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji Spółki, na rachunkach Klientów mWealth Management S.A. zapisanych było 1.486.951 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.486.951 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 9,22% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku rozliczenia, w dniu 25.09.2015 r. na rachunkach Klientów mWealth Management S.A. zapisanych było 1.686.951 akcji Spółki, które uprawniają mWealth Management S.A. do wykonywania 1.686.951 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 10,46% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  W zawiadomieniu mWealth Management S.A. poinformował, że w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki.

  Ponadto mWealth Management S.A. poinformował, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWealth Management S.A., które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI