RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/03/22

  (11/2017) Rejestracja przez sąd zmiany w kapitale zakładowym Spółki Zależnej

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 22 marca 2017 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dnia 20 marca 2017 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego dla spółki TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółka zależna od Emitenta - The Digitals sp. z o.o. posiada 51,11% udziałów w kapitale zakładowym TalentMedia sp. z o.o. Więcej informacji na temat transakcji nabycia TalentMedia sp. z o.o. zawarto w raporcie bieżącym nr 8/2017.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI