RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/05/24

  (18/2017) Nowa strategia rozwoju Spółki skupiona na skalowalnych platformach technologicznych

  Zarząd Mediacap Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości nową strategię rozwoju Spółki.

  Nowa strategia zakłada koncentrację na rozwoju nowych modeli biznesowych w oparciu o trzy globalne trendy technologiczne: big data, video online i machine learning. Strategia MEDIACAP zakłada, że rozwój skalowalnych produktów technologicznych - platformy Opinie.pl, Plastream i MCN Talent Media wygeneruje w 2020 roku 76,5 mln zł przychodów i 20,7 mln zł EBITDA wobec 14,7 mln zł przychodów i 2,3 mln zł EBITDA z tych segmentów w 2016 roku.

  Pełna treść nowej strategii rozwoju Spółki znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

  MEDIACAP SA - strategia rozwoju

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Osoby reprezentujące Spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w sytemie ESPI