RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/06/20

  (20/2017) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych w 2017 r.

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 19 czerwca 2017 roku dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych MEDIACAP SA za 2017 rok.

  Umowa, która ma zostać zawarta z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przewiduje przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego MEDIACAP SA za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDIACAP SA za I półrocze 2017 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego MEDIACAP SA za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2017.

  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6/1B jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 477.

  Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu m.in. w związku z badaniem sprawozdań za rok 2014, 2015 i 2016.

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI