RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/06/28

  (23/2017) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.1)    Posella IF1 Limited:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA – 9 361 820,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 9 361 820,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) –50,83 %,
  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) –99,79 %.

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI