RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/06/30

  (24/2017) Spełnienie się warunków umów nabycia udziałów TalentMedia Balcans sp. z o.o.

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. informuje o ziszczeniu się w dniu 30.06.2017 r. warunków zawieszających określonych w warunkowych umowach nabycia 180 udziałów w TalentMedia Balcans sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta TalentMedia sp. z o.o. W wyniku transakcji opisanych w raporcie nr 21/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. TalentMedia sp. z o.o. posiada obecnie 180 udziałów w spółce TalentMedia Balcans sp. z o.o., które stanowią 90 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.
  Emitent posiada pośrednio 51,11% udziałów w TalentMedia sp. z o.o. poprzez spółkę w 100% zależną – The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI