RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/09/05

  (26/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za I półrocze 2017 r.

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A., przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.SZACOWANE WYNIKI FINANSOWE
  · Szacowane przychody ze sprzedaży wyniosły 30,2 mln PLN (wobec 28,7 mln PLN w H1 2016);
  · Szacowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,0 mln PLN (wobec 2,7 mln PLN w H1 2016);
  · Szacowany zysk brutto wyniósł 0,8 mln PLN (wobec 2,7 mln PLN w H1 2016);
  · Szacowany skorygowany zysk EBITDA wyniósł 2,7 mln PLN (wobec 3,3 mln PLN wyniku EBITDA w H1 2016);

  Korekta EBITDA wynika z faktu, iż wyniki za I półrocze 2017 zostały obciążone znaczącymi jednorazowymi kosztami związanymi z:
  a) pracami rozwojowymi w ramach rozbudowy platform technologicznych Opinie.pl oraz Plastream
  b) przeprowadzką spółek do nowego wspólnego biura przy ulicy Mangalia 2A w Warszawie
  c) kosztami transakcji przejęć
  d) odpisem na nieściągalne należności

  których łączna wartość przekroczyła 1,0 mln PLN.

  NOWE MODELE
  Szacowane przychody proforma ze sprzedaży platform technologicznych Opinie.pl, TalentMedia i Plastream były lepsze od planowanych i wyniosły łącznie 9,5 mln PLN (wzrost o 73% r/r). Na poziomie niefinansowym
  również odnotowaliśmy szybszą niż plan realizację celów.

  Stan na koniec czerwca przestawiał się następująco:

  Opinie.pl
  · łączna liczba użytkowników wyniosła 100 tys. (wzrost o 11% wobec końca marca 2017, realizacja 100% celu na cały br.)
  · łączna liczba przeprowadzonych ankiet wyniosła 210 tys. sztuk (wzrost o 83% wobec końca marca 2017, realizacja 50% celu na cały br.)

  TalentMedia.pl
  · łączną skumulowana oglądalność („Watchtime”) kanałów reprezentowanych przez platformę wyniosła
  384.528.680 minut (wzrost o 65% wobec końca marca 2017)
  · łączna liczba reprezentowanych kanałów: 61 (wzrost o 14 sztuk wobec końca marca 2017)
  · łączna liczba subskrybentów: 13.285.914 (wzrost o 6 % wobec końca marca 2017)

  Plastream.pl
  · finalizacja kluczowych procesów rekrutacyjnych w zakresie Data Science
  · w trakcie wakacji uzgodniono szczegóły wdrożenia kolejnych Proof-of-Concept („POC”) u dwóch kolejnych wiodących graczy polskiego rynku mediów i e-commerce. Dotychczas Plastream wdrażał jedno POC.

  TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU ZA H1/2017
  Publikacja skonsolidowanego raportu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. nastąpi w dniu 29 września 2017 r.
  Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. jest
  przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

  Podstawa prawna: Art 17 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI