RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/11/20

  (32/2017) Zawarcie istotnej umowy o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa marketingowego

  W nawiązaniu do raportu nr 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r., w którym Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") powiadomił o zawarciu przez spółkę zależną, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), aneksu do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. Spółka podpisała z Klientem oraz jego spółką powiązaną, dodatkową umowę o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa marketingowego, działań PR oraz usług reklamowych.

  Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie kreatywnej strategii komunikacji marketingowej, w tym strategicznego doradztwa marketingowego, usług reklamowych (w tym także w zakresie reklamy Digital) i dotyczy innych produktów Klienta, nie objętych umową, o której mowa w raporcie nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

  Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 r.

  Postanowienia umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

  Wartość umowy wraz z umową, o której mowa w raporcie 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w okresie ich trwania przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu
  Marcin Jeziorski - Wiceprezes Zarządu

  Raport w ESPI