RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/12/11

  (34/2017) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 11.12.2017 r.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 11.12.2017 r.

  1) Posella IF1 Limited:

  • Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA - 9 361 820,
  • Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 9 361 820, 
  • Udział w ogólnej liczbie głosów (%) -50,83 %,
  • Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) -99,36 %.

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie