RAPORTY BIEŻĄCE – 2017

 

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/12/19

  (38/2017) Wygrany przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa. z o.o. z siedzibą w Warszawie wygrała przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

  Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej. O zawarciu umowy Emitent poinformuje za pośrednictwem odrębnego komunikatu.

  Przewidywana łączna wartość kontraktu, przez czas jego obowiązywania, przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem świadczenia usług,  Emitent zdecydował o podaniu informacji do publicznej wiadomości.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI